регистрация
регистрация

Цени

от

6.00

лв/час

Ниска пакетна цена за социални услуги

винаги

0.00

лв

Поверените ни хора не заплащат нищо

до

70%

отстъпка

С абонамент за пакетна услуга

С абонамент за план ГРИЖА + или ГРИЖА ++, поверените ни хора могат да се възползват от всички домашни услуги, като сами определят коя от тях кога да бъде извършена, с оглед на текущото си състояние, желание и приоритети.

цени на социални услуги

Освен посочените планове е възможен гъвкав избор на желаните услуги и тяхната периодичност. На разположение сме за обсъждане и съставяне на оптимална програма за вашия конкретен случай. За да разберем повече за специфичните нужди на вашите близки, моля въведете имейл адреса си в регистрационната форма.

Актуални цени на услугите [.PDF]

С фиксирана цена за социалните си услуги, опитен и мотивиран екип и индивидуално отношение към всеки поверен човек, ГРИЖА е единствената услуга, на която бихме поверили собствените си близки.

Позволете ни да се погрижим и за вашите.

E-mail адрес

Кога е основана българската държава?

0