Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1. На уебсайта се предлагат продукти, които фирма ВИ ДИ ЕС ГРУП ЕООД внася и разпространява. САЙТА И ДОМЕЙНА GRIJA.BG(ГРИЖА) СА СОБСТВЕНОСТ НА ФИРМА ВИ ДИ ЕС ГРУП ЕОД
2. Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от GRIJA.BG.
3. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.
4. GRIJA.BG си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.
УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА
1. Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, , снимка, и цена.
2. Указаната цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не e включва цена за доставка.
3. При поръчка, потребителят посочва основните параметри според дадените в уебсайта опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
4. Извършването на покупка става от поръчка и минава през два етапа:
а. Изписване на желаната бройка в полето за бройка и кликване върху бутона с графичен знак количка. Тази операция води до промяна на стойността в полето за брой, което означава, че продуктите са добавени в потребителската кошница на клиента. Тя може да бъде видяна от дясната страна на страницата.
б. Кликване върху бутона „Купувам“ и попълване данните за доставка.
5. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Грижа се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на фирмата.
6. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
7. Чрез натискане на бутона „Купувам“, потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (потребителят ) и ВИ ДИ ЕС ГРУП ЕООД (GRIJA.BG), съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).
8. Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.

1. Предоставената информация е предмет на авторско право на ВИ ДИ ЕС ГРУП ЕООД. Зареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на уебсайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта, без изрично разрешение на ВИ ДИ ЕС ГРУП ЕООД. Неразрешено е използването на screenshot на уебсайта без изричното съгласие на GRIJA.BG. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват уебсайта с фиктивна информация (flood).
2. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.
3. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
ОТГОВОРНОСТИ
1. GRIJA.BG не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
2. GRIJA.BG не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)
3. GRIJA.BG не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта. КРАСОТА И СТИЛ ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна KRASOTAISTIL.COM
4. GRIJA.BG не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
5. GRIJA.BG не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
6. GRIJA.BG не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
7GRIJA.BG се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.
 
информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.
Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на сървъри в дата център 3DC/Equinix, София и са собственост на Джъмп.БГ ЕООД. Компанията покрива изискванията на GDPR
Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване, извършени умишлено от лице или в случай на технически неизправности, аварии, произшествия, бедствия, др., се осигурява посредством:
криптиране на личните ви данни, съхранявани на сървъра;
въвеждане на пароли за компютрите, чрез които се предоставя достъп до личните данни, и файловете, които съдържат лични данни;

Бисквитки и анализ на интернет трафика

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни. Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия Сайт.
Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.
Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.
Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.