регистрация
регистрация

Условия за ползване

Настоящите правила влизат в сила автоматично от момента, в който заредите някоя от страниците на този сайт. ГРИЖА си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предупреждение.

Общи положения

Използването на този сайт и всички негови съставни части, в това число текст, изображения, мултимедия, клипове, документи и други материали (съдържание) означава приемане на правилата за ползване на сайта и политиката на ГРИЖА. По-нататъшното ви присъствие и използване на този сайт удостоверява вашето безпрекословно съгласие и приемане на настоящите правила.

Авторски права

Когато не е упоменато друго, съдържанието на този сайт, в това число текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали, е обект на авторски права на ГРИЖА. Нито една част от съдържанието не може да бъде използвана без писменото съгласие на ГРИЖА.

Всички лога и търговски марки са собственост на съответните компании.

Права, задължения, гаранции, отговорности

ГРИЖА не поема отговорност за възникнали проблеми, загуба на информация, физически, психически или каквито и да било щети в следствие употребата на сайта или който и да е продукт или услуга предлагани от нас. При никакви обстоятелства ГРИЖА не може да бъде отговорна за преки, косвени, специални, случайни или предизвикани щети или загуби.

С фиксирана цена за социалните си услуги, опитен и мотивиран екип и индивидуално отношение към всеки поверен човек, ГРИЖА е единствената услуга, на която бихме поверили собствените си близки.

Позволете ни да се погрижим и за вашите.

E-mail адрес

Кога е основана българската държава?

0