регистрация
регистрация

Поверителност

ГРИЖА е услуга на Уолис ЕООД, компания регистрирана в Районен съд Пловдив с ЕИН 160043548.

Проследяване

Всички уеб сайтове, включително този, записват техническа информация при всяко посещение на потребител. Записаната информация е обобщена, не е свързана с определен потребител и се използва само за подобряване на сайта, статистически цели и при нужда от разследване на възникнали проблеми със сигурността.

Защита на личните данни

Можете да използвате този сайт, без да въвеждате каквито и да било лични данни. Такива данни трябва да въведете единствено при регистрация за предлаганите услуги. Тези данни се събират и използват за извършване на услугата, която сте заявили. Уолис ЕООД е регистриран администратор на лични данни в КЗЛД.

Cookies

Този сайт използва cookies. Cookies не съдържат лична информация.

С фиксирана цена за социалните си услуги, опитен и мотивиран екип и индивидуално отношение към всеки поверен човек, ГРИЖА е единствената услуга, на която бихме поверили собствените си близки.

Позволете ни да се погрижим и за вашите.

E-mail адрес

Кога е основана българската държава?

0